Prawo do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Swiatpaneli.com przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Nethurt.pl Sp. z o.o.
ul. Legionów Polskich 89
41-300 Dąbrowa Górnicza

biuro@swiatpaneli.com

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien następić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Nethurt.pl Jacek Dziedzic
ul. Perla 10
41-300 Dąbrowa Górnicza

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążąjąc konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Nethurt.pl Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
- Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą (art. 10, pkt 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów)FORMULARZ ZWROTU